Article

Strategisch plan Port of Amsterdam 2021-2025

Gemeenteraad 16 december 2020

De afgelopen jaren zijn er beduidend meer goederen overgeslagen en bedrijven gevestigd. Onze functie als internationaal logistiek knooppunt en gatewayto Europe is solide. Met de nieuwe, grotere zeesluis in IJmuiden zorgen we voor een toekomstbesten-dige toegangspoort tot ons havengebied, via Velsen en Beverwijk tot aan Zaanstad en Amsterdam. Als metropolitane haven versterken we bovendien vitale functies voor de regio. Met zo’n 68.000 arbeids- plaatsen en een toegevoegde waarde van circa 7,2 miljard euro levert de haveneconomie in het Noord-zeekanaalgebied (NZKG) een stevige bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam. Recycling en circulaire activiteiten in de haven groeien bovendien sterk. Samen met klanten, kennisinstellingen, overheden en andere partners maken we vorderingen in de energietransitie en de circulaire economie.

Behandeld in Gemeenteraad 16 december en Commissie Financien en Economische Zaken 10 december 2020

Behandelend ambtenaar:

Annelies Soede (EZ), a.soede@amsterdam.nl

Hans van Wijk (EZ), h.van.wijk@amsterdam.nl

Miriam van Niel (Deelnemingen), m.van.niel@amsterdam.nl

Tim Horsmeier (Deelnemingen), t.horsmeier@amsterdam.n

Voor meer informatie klik hier

Voor meer informatie Gemeenteraad 15 december 2020 klik hier

www.portofamsterdam.com

 

Additional info

Image credits

Icon image: Flickr - haven Amsterdam

Media

Documents