Article

Staat van de Stad 2019: Participatie in Arbeid

Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de stad ervoor staat op tal van terreinen. Dit hoofdstuk gaat over de recente ontwikkelingen in het aanbod van arbeid in de stad.

Het aantal banen in Amsterdam is de afgelopen jaren opgelopen. Hoewel het aantal werkzame Amsterdammers ook toenam sluiten vraag en aanbod lang niet altijd op elkaar aan. In dit hoofdstuk staan de recente ontwikkelingen in het aanbod van arbeid centraal, zoals de stijging van het opleidingsniveau van de potentiële beroepsbevolking, de stijging van de arbeidsparticipatie, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de daling van de werkloosheid, en de daling van het aantal WW-uitkeringen.

Auteur: Idske de Jong

Bron: data.amsterdam.nl

Additional info

Image credits

Header image: Banner_OIS_rood

Icon image: Amsterdam

Media

Documents