Article

Staat van de Stad 2019: Duurzaamheid

Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de stad ervoor staat op tal van terreinen. Dit hoofdstuk beschrijft de staat van duurzaamheid in de stad.

Amsterdam is voor veel bewoners, bezoekers en bedrijven een aantrekkelijke stad. Door de sterke concentratie van mensen, bedrijven en activiteiten in de stad neemt de druk op de omgeving en het milieu ook toe. Amsterdammers kunnen op verschillende manieren zelf bijdragen aan een leefbare en duurzame stad. Bijvoorbeeld door zuinig om te gaan met energie, te kiezen voor duurzaam vervoer en door afval te scheiden. In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe het op deze gebieden gesteld is met de duurzaamheid van de stad.


Auteur: Mersiha Tepic

Bron: data.amsterdam.nl

 

Additional info

Image credits

Header image: Banner_OIS_rood

Icon image: Fotograaf: Edwin van Eis. Windmolens, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documents