Article

SKY HIGH: Local Food Production in Amsterdam (AMS Institute)

Prof. Leo Marcelis

Deze presentatie begint met een uitleg waarom er een nieuwe visie op voedselproductiesystemen nodig is en waar deze aan moet voldoen. Hierin wordt aangegeven dat verticale landbouw momenteel een fase is in een reeks van meer dan 100 jaar tuinbouw ontwikkelingen Nederland. Er bestaan bovendien meerdere verschijningsvormen van verticale landbouw, variërend van eenvoudige thuistoepassingen tot volledig geautomatiseerde implementaties zoals bij GROWx. Professor Marcelis noemt daarbij de huidige knelpunten van verticale landbouw en illustreert aan de hand van een nieuw onderzoekproject in Amsterdam, genaamd Sky High, hoe hij deze knelpunten wil onderzoeken en er nieuwe oplossingen voor wil bedenken.

Partners

 • NWO - Project lead 
 • Bayer, Bosman Van Zaal
 • Certhon, Fresh Forward
 • Grodan
 • GROWx
 • HAS University of Applied Sciences
 • Own Greens, Priva, Signify (Philips Lighting)
 • Solynta, TU Delft
 • Eindhoven University of Technology
 • Unilever, Leiden University
 • University of Amsterdam
 • Van Bergen Kolpa Architects
 • Wageningen Plant Research
 • Wageningen University

Image credits

Header image: Vertical Farming by GROWx.jpg

Icon image: Vertical Farming by GROWx Presentation.png

Media

Documents