Article

Abusing religion: the decolonisation of imagination

By Azza Karam

In de essaybundel The Decolonization of Imagination: Culture, Knowledge and Power (1995), hebben Jan Nederveen Pieterse en Bhiku Parekh toonaangevende denkers gebundeld om de relaties tussen cultuur en macht, tussen overheersing en verbeelding, in diverse contexten kritisch onder de loep te nemen. Het boek bekritiseert eurocentrisme (en andere vormen van westers etnocentrisme), maar stelt eveneens cultureel nationalisme ter discussie, dat in delen van het zuidelijk halfrond (toen nog ‘de derde wereld’ genoemd) opkwam als een vorm van verzet tegen imperialisme. Het boek biedt een andere invalshoek en bepleit de normalisering van cultureel pluralisme en een ‘post-kolonialisme’ dat Noord/Zuid begrenzingen overstijgt.

Author:

Azza Karam

All rights reserved

Image credits

Header image: banner.png

Icon image: decolonisation_azzakaram.PNG

Media

Documents