Article

Economische Verkenningen MRA 2019

Raad 22 januari 2020

De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) draait op volle toeren. Naar het zich laat aanzien, groeit de regio in 2020 voor het achtste jaar op rij. De groei ligt zowel boven het landelijk gemiddelde als boven dat van de grootstedelijke regio’s in de Europese Unie. De regio heeft zich daarmee zeer krachtig hersteld van de Grote Recessie. De grenzen van deze groei zijn echter in zicht: de verwachting is dat de groei in 2019 en 2020 zal uitkomen in de buurt van het langjarig gemiddelde van de MRA (2,7 procent), respectievelijk 2,8 en 2,3 procent. Daarmee ligt de verwachte economische groei van de MRA de komende twee jaar ongeveer 1 procentpunt hoger dan de door het Centraal Planbureau (CPB) verwachte groei van Nederland.

Bron: Gemeente Amsterdam, Economische Zaken in opdracht van Platform Economie Metropoolregio Amsterdam. De EVMRA wordt gemaakt door een consortium van TNO, NEO Observatory en de VU Amsterdam.

Behandeld in Raad 22 januari 2020

Voor meer info klik hier

Behandeld in de commissie Financien  3 oktober 2019. Voor meer info klik hier

Additional info

Media

Documents