Article

Zowel optimisme als pessimisme over de verwachte ontwikkeling van buurten in Amsterdam

in samenwerking met AFWC (J. van der Veer)

Gemiddeld geven bewoners van Amsterdam een 7,5 aan hun buurt in 2017. Op de vraag hoe zij de toekomstige ontwikkeling van de buurt inschatten volgt een cijfer 7,1. In Centrum is de tevredenheid over de buurt hoog (7,9), maar de verwachting over de toekomst is minder optimistisch (6,6). Dit blijkt uit de fact sheet ‘Wonen in Amsterdam 2017 – leefbaarheid’.

Over het algemeen geldt dat waar bewoners positief zijn over hun buurt, zij ook positief zijn over de toekomstige ontwikkeling van de buurt. Wanneer beide rapportcijfers met elkaar vergeleken worden ontstaat er een scherper beeld. Hieronder worden de kaartbeelden vergeleken voor de situatie in 2017 met die in 2011.

In het Centrum (uitgezonderd de Oostelijke Eilanden) ligt de verwachting over de toekomst van de buurt (veel) lager dan de huidige waardering en ook in de aangrenzende wijken ten zuiden van het Centrum is dit het geval. De toegenomen drukte in dit gebied lijkt hier debet aan.

Aan de andere kant zijn er verschillende wijken in West en Noord waar men veel positiever is over de toekomstige ontwikkeling ten opzichte van de huidige waardering. Ook in de nieuwbouwgebieden Amstelkwartier, Zeeburgereiland en Overhoeks is dit het geval.

2018_nieuws_verwachting_1.png

In 2011 lag het rapportcijfer voor de buurt lager (7,3 versus 7,5 in 2017) en ook de verwachting voor de toekomst lag een tiende lager (7,0 versus 7,1 in 2017). Ook toen was de positieve verwachting over de toekomst in West aanwezig, in 2011 kleurde dit gebied ook groen. Dit gebied laat over de jaren een stijging in leefbaarheid zien en bewoners verwachten dat dit nog verder doorzet. In Oud-Oost en de Indische buurt lag de waardering voor de buurt in 2011 nog laag, maar was er net als in West veel vertrouwen in de toekomst. Inmiddels is de waardering voor de buurt ook sterk gestegen en ligt het vertrouwen in de toekomst niet veel hoger meer.


Over het algemeen geldt dat de verschillen toegenomen zijn tussen wijken: er zijn in 2017 meer wijken waar men relatief negatief is én meer wijken waar men relatief positief is dan er in 2011 waren.

2018_nieuws_verwachting_2.png

De leefbaarheidsdata uit ‘Wonen in Amsterdam’ zijn beschikbaar voor de oneven jaren tussen 2001 en 2017. Deze data bieden de mogelijkheid verder te analyseren hoe de leefbaarheid zich ontwikkeld heeft in Amsterdam.

Internet

Image credits

Icon image: Fotograaf: Edwin van Eis. Dr H Colijnstraat, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documents