Collection (9)

Amsterdam Green Campus

Amsterdam Green Campus (AGC) is een stichting zonder winstoogmerk van de Universiteit van Amsterdam met als doelstellingen:
- Kennisdeling (valorisatie)
- Economische groei van de groene sector in Noordwest Nederland
- Blijvende ontwikkeling van goed gekwalificeerd personeel op mbo-, hbo- en wo niveau (agri, voeding, levenswetenschappen en chemie).

Projecten en samenwerking
Onze projecten en initiatieven krijgen vanuit de stichting vorm binnen triple helix verband (onderwijs, overheid en ondernemers). Dat gaat veelal over onderwerpen aangaande duurzame ontwikkelingen en de transitie naar een circulaire samenleving. Daarbij komt groen tot leven in de thema’s Green Genetics, Green Environment, Green Chemistry en Green Food. Wij onderschrijven het spreekwoord ‘Alle goede dingen bestaan in drieën’ en dat komt tot uiting in ons logo met de onderwijsrichtingen (mbo – hbo – wo), de geledingen van de maatschappij (de triple helix) en de Andreaskruisen van Amsterdam.

Meedoen?
Heb je als bedrijf of overheidsinstelling een onderzoeksvraag, zoek je als student een stage plaats, spreken onze groene thema’s en projecten je aan of wil je de stichting steunen of versterken, neem dan contact met ons op.

More information

Bestuur en partners
Onze partners in het bestuur zijn Clusius College, Wellantcollege, AERES Hogeschool, Inholland, UvA/IBED (Institute for Biodiversity & Ecosystem Dynamics), UvA/HIMS (Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences), UvA/SILS (Swammerdam Institute for Life Sciences) en UvA/IXA (Innovation Exchange Amsterdam).

Het bestuur bestaat uit Michel Haring (bestuursvoorzitter, UvA), Rien van Tilburg (Clusius College), Gerrit Bollen (Wellantcollege), Nelleke Kreike (Inholland), Wil Bekkering (AERES) en Mirjam Leloux (IXA). Niek Persoon is directeur en Roos van Maanen projectmanager van de stichting.

link website

 

Additional info

Image credits

Header image: GCbanner.png

Icon image: greentity.nl

Sort on: