Article

Gemeentelijke grip op private sensorgegevens

Juridisch kader voor het gemeentelijke handelingsperspectief bij de verwerking van private sensorgegevens in de openbare ruimte

In dit onderzoeksrapport analyseren we het toepasselijke juridisch kader bij verwerkingen van
sensorgegevens door private partijen over het gedrag van mensen in de openbare ruimte en adviseren we de gemeente over de wijze waarop zij de gemeentelijke juridische instrumenten zou kunnen inzetten om de naleving van de fundamentele rechten te verbeteren. Daarnaast analyseren we het juridisch kader rondom B2G-gegevensdeling en adviseren we hoe de gemeente de eerdergenoemde juridische instrumenten zou kunnen toepassen om, waar dat nodig is, vaker B2G-gegevensdeling te kunnen laten plaatsvinden ten behoeve van een betere vervulling van de gemeentelijke publieke taak en ten behoeve van innovatiedoeleinden van andere professionele partijen die actief zijn binnen de gemeente. De adviezen steunen op juridisch onderzoek en op semigestructureerde interviews met medewerkers van de gemeente Amsterdam en van bedrijven die actief zijn in de gemeente Amsterdam.

Onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam

Mr. dr. H.L. Janssen
Mr. L.W. Verboeket
Mr. A. Meiring
Mr. dr. J.V.J. van Hoboken
Prof. mr. M.M.M. van Eechoud
Prof. mr. J.E. van den Brink
Prof. mr. R. Ortlep
Dr. B. Bodó

Universiteit van Amsterdam
Instituut voor Informatierecht
Afdeling Publiekrecht, sectie Staats- en bestuursrecht

Image credits

Header image: blue banner.jpg

Icon image: Rawpixel - sensoren

Media

Documents