Article

Interbestuurlijke samenwerking en opschaalprocessen onlosmakelijk verbonden in de digitale transitie van het openbaar bestuur

Dit is een onderzoek naar interbestuurlijke samenwerking en opschaling in de digitale transitie in het openbaar bestuur. De casus die onderzocht is: inkoopvoorwaarden voor algoritmische toepassingen (ontwikkeld door Amsterdam) en de opschaling naar landelijk niveau. De opschaling van deze inkoopvoorwaarden is een onderdeel van het project “Publieke controle op algoritmes”. Een project samenwerking met verschillende overheidsorganisaties die dit project als aanvraag hebben ingediend bij het Innovatiebudget Digitale Overheid. Er is een analyse uitgevoerd naar de mogelijke kansen en knelpunten in deze interbestuurlijke samenwerking in relatie tot het opschaalproces van de inkoopvoorwaarden. Aan de hand van deze analyse zijn tien voorwaarden opgesteld waaraan de samenwerking dient te voldoen om succesvol de inkoopvoorwaarden voor algoritmische toepassingen op te kunnen schalen

Geschreven door Michelle Wassenaar, stagiair CTO

Voor vragen of contact: LinkedIn

Image credits

Icon image: synobsys.nl

Media

Documents