Article

Mobility as a Commons (MaaC)

Beschrijving 

In een stad waar de kosten en drukte stijgen, wordt gedeeld vervoer steeds interessanter. Het hebben van een eigen auto brengt veel kosten met zich mee, zoals vergunningen, verzekeringen, belastingen en brandstof. Bovendien staan de meeste auto's vaak lang geparkeerd, wat veel waardevolle ruimte inneemt in de stad. Veel mensen in Amsterdam hebben al duurzame alternatieven omarmd, zoals (elektrische) fietsen, het openbaar vervoer en gedeelde auto's in de buurt. Dit helpt niet alleen om de stad schoner en veiliger te maken, maar heeft ook positieve effecten op persoonlijke financiën en lokale buurten. 

De gemeente Amsterdam en haar partners onderzoeken nieuwe manieren van delen in mobiliteit met de pilot genaamd MaaC voor coöperatieve deelmobiliteit. Amsterdammers krijgen de kans om mobiliteit te delen zonder dat zij winst maken. Hierdoor kunnen ze meer controle hebben over hoe ze zich verplaatsen en kunnen we als gemeente samenwerken om duurzaamheid en efficiëntie in het reizen binnen Amsterdam te verbeteren.

Doelstelling 
Deze proef maakt het voor bewoners makkelijker om zelf de controle te houden over gedeeld vervoer. Dit wordt mogelijk door het oprichten van een zogenaamde coöperatie; een soort samenwerking van bewoners die ook juridisch geldig is. Het doel is om hiermee te voorzien in de mobiliteitsbehoeften van verschillende Amsterdammers. Het grote voordeel is dat bewoners samen beslissingen kunnen nemen over de kosten en het gebruik van het voertuig. Het voertuig blijft eigendom van degenen die deelnemen aan de coöperatie. Bewoners die meedoen aan de coöperatie krijgen gedurende minstens 2 jaar een parkeerplek in de buurt toegewezen. Dit stimuleert niet alleen het gebruik van gedeelde auto's, maar versterkt ook de banden in de buurt en de sociale samenhang. 

Belangrijke kenmerken van dit initiatief voor samenwerking bij autodelen zijn onder andere: 

  • Officiële registratie bij de Kamer van Koophandel als coöperatie. 
  • Geen winstdoel, met de nadruk op het gemeenschappelijk belang. 
  • Voertuigen worden gezien als gezamenlijke eigendommen van de coöperatie. 
  • Beheer en verzekering van voertuigen worden door de coöperatie verzorgd. 

 

Looptijd 

Dit project loopt van 2022 tot 2026. 

Opdrachtgevers 
Dit project is een samenwerking met K&K (Verkeer & Openbare Ruimte), Programma Deelmobiliteit en in aansluiting op het programma AmsterDOEN werken we aan een experimenteerregeling voor MaaC. 

Aanvullend materiaal 
Voor meer informatie over deelname aan dit initiatief of voor hulp bij het oprichten van een coöperatie, kunt u deze pagina in de gaten houden voor updates en extra details. Samen kunnen we de levenskwaliteit in Amsterdam verbeteren, zowel voor de huidige als toekomstige generaties. 

Bronvermelding 
Projectbijlage Smart Mobility 2022 [Powerpoint-slides]. Programma Smart Mobility, Gemeente Amsterdam.  

Image credits

Header image: 16491-_MVW4322.jpg