Artikel

Innovatie Paviljoen Marineterrein

Wat is er nodig om een duurzame en toekomstbestendige stad te bouwen? Op het Marineterrein staat het Innovatie Paviljoen. Gemeente Amsterdam test hier samen met innovatieve bedrijven nieuwe mogelijkheden voor duurzamer bouwen. De ambitie is om deze innovaties op grote schaal door te voeren voor een toekomstbestendige stad. Daarom wordt er ook onderzocht welke huidige werkwijzen en culturen moeten veranderen om dit te realiseren.

Beschrijving 

Het Innovatie Paviljoen is een initiatief van gemeente Amsterdam. Vanaf september 2023 is het Paviljoen te zien aan de westkant van het Marineterrein, met uitzicht op het Scheepvaartmuseum en NEMO. Hier onderzoeken producenten met experimenten hun nieuwe oplossingen voor biobased, modulair en circulair bouwen. De producenten kunnen hier klein beginnen en laten zien wat er kan, als opmaat naar opschaling. De huidige pilots hebben een looptijd van een jaar.

Doelstelling

Het Innovatie Paviljoen wil de transitie naar een CO2-neutrale en circulaire stad versnellen. Dit wordt gedaan door marktpartijen met innovatieve oplossingen te ondersteunen met pilotmogelijkheden, trainingen en mentorsessies. Ook wordt er verkend wat de gemeente zelf moet aanpassen in de eigen werkwijzen en culturen om deze transitie te versnellen. 

In samenwerking met

  • Boom
  • NPSP, Sustainer, Studio Marco Vermeulen, Uitvindersgilde
  • Blueblocks, WoodInc, Rik Makes, EXIE, Aveco de Bondt
  • Paviljoen III
  • Stadshout
  • ZonNext
  • AMS Institute

 

Looptijd 

Januari 2022 - december 2024

Innovatie paviljoen | fotograaf: Sanne Couprie

Innovatie Paviljoen

 

Opening Innovatie paviljoen 1 | fotograaf: Sanne Couprie

Opening Innovatie paviljoen 2 | fotograaf: Sanne Couprie

Opening Innovatie Paviljoen op 28 september 2023 met onder andere de wethouder Reinier van Dantzig en stadsdeelvoorzitters Centrum Lotte Terwel en Amélie Strens

 

Bronvermelding

Amsterdam.nl - Innovatie Paviljoen Marineterrein

Nieuwe mogelijkheden voor duurzamer bouwen | Marineterrein Amsterdam

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Innovatie Paviljoen Marineterrein | copyright Boom

Media