Artikel

ATELIER - Positive Energy District Buiksloterham

Lighthouse cities Amsterdam en Bilbao realiseren een Positive Energy District (PED). Dit doen ze om bij te dragen aan het doel om in 2050 Amsterdam Klimaatneutraal te zijn.

Beschrijving 

ATELIER is een Europees project waarin Amsterdam en Bilbao een energieleverende wijk (PED – positive energy district) gaan realiseren. Ze doen dat in samenwerking met kennisinstellingen en private partijen om tot een structurele impact te komen op het energiesysteem in de stad.

Het ATELIER-project speelt zich af op de locaties Republica en Poppies in de Buiksloterham. Hier wordt zo’n 20.000 m2 vloeroppervlak ontwikkeld met woningen en commerciële voorzieningen, waaronder een hotel en een restaurant met parkeerplaatsen. Op deze locaties realiseert ATELIER een Buiksloterham ‘energy community’. Dit gebeurt door een aantal baanbrekende, bestaande lokale energiegemeenschappen te verbinden tot een energiepositieve wijk.

Republica entree | Atelier project. Amsterdam.nl

Doelstelling 

Een van de doelen van het project is dat de bewoners uiteindelijk deel gaan uitmaken van een lokale energiemarkt. Hier kunnen zij zelf duurzaam opgewekte energie (of bespaarde elektriciteit) verhandelen met hun buurtgenoten. Dit gebeurt via een lokaal digitaal platform.

Looptijd

Dec 2019 - dec 2024

Opdrachtgever

European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme

Bronvermelding

Amsterdam.nl - Atelier - Positive Energy District

ATELIER - Positive Energy Districts (smartcity-atelier.eu)

 

Om meer te lezen over het project, bekijk deze pagina's:

ATELIER Innovation Ateliers Amsterdam Kick-off

Citizen-Driven Positive Energy Districts in Amsterdam, Bilbao and beyond: ATELIER

Looking for partners to join the Massive Open Online Course on Positive Energy Districts