Artikel

Bestedingsperspectief Klimaatfonds 2023

Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 25 mei 2023

Met het Klimaatfonds neemt de gemeente Amsterdam verantwoordelijkheid om de transitie uit te breiden en te versnellen. Hier hebben we de resterende 20 miljoen van het Klimaatfonds hard voor nodig. Maar we moeten op zoek naar aanvullende financiering die hard nodig is om onze doelen te bereiken. Voor de komende jaren doet Amsterdam dan ook een beroep op de medeoverheden om financieel fors bij te gaan dragen aan de Amsterdamse transitie. Daarnaast brengen we focus aan in de resterende middelen van het Klimaatfonds, waarmee we nog steeds een belangrijk verschil kunnen maken.

Behandeld in Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 25 mei 2023

Behandelend ambtenaar: Nick Smit, Ruimte en Duurzaamheid, n.v.smit@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Auteurs: Nick Smit (Fondsbeheerder)
Cor Ligthert

Aanvullende informatie

Media

Documenten