Artikel

‘Onder de streep’: de bestedingsruimte van Amsterdammers met een onzeker bestaan

Wat huishoudens overhouden nadat alle minimaal noodzakelijke uitgaven zijn gedaan is onderwerp van deze verkenning. In hoeverre kunnen mensen rondkomen? We laten dit zien voor verschillende inkomensniveaus bij drie groepen die vaker in een kwetsbare positie verkeren (zie verkenning Amsterdammers met onzeker bestaan in 10 figuren): zelfstandig wonende 18-jarige, eenoudergezin met kinderen en huishoudens met een zorgvraag. Cruciaal is dat in deze begrotingen ervanuit wordt gegaan dat mensen gebruik maken van alle inkomensondersteunende inkomensregelingen waar ze recht op hebben, zeer goed met geld kunnen omgaan, en geen persoonlijke onvermijdbare uitgaven hebben. Deze verkenning geeft ook een beeld van de wirwar aan regelingen en voorzieningen waar mensen een beroep op zouden kunnen doen.

Per onderzocht huishouden worden twee tabellen gepresenteerd: een vereenvoudigde begroting met landelijke en gemeentelijke ondersteuning en het saldo zonder gemeentelijke ondersteuning. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan de stadspas, of kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Daarmee laat deze verkenning zien wat de invloed is van de gemeentelijke regelingen op de bestedingsruimte van de onderzochte huishoudens*. Daarnaast maken we in de tabellen bij de uitgaven onderscheid tussen de
situatie dat alleen de uitgaven uit het basispakket zijn gedaan en de situatie waarin ook uitgaven voor sociale participatie worden meegerekend, zoals vakanties, bezoek ontvangen, en contributies en abonnementen. In de begrotingen wordt het wettelijk minimumloon als norm gehanteerd en zijn de gegevens gebaseerd op het jaar 2022. Sinds 2023 zijn de gemeentelijke regelingen van toepassing tot 130 procent van het mimumloon. De volledige begrotingen zijn te vinden in het onderzoeksrapport Een (on)zeker inkomen in de stad. Inkomensondersteuning in een onzeker bestaan, opgesteld door het NIBUD.

 

Bron: Verkenning ‘Onder de streep’: de bestedingsruimte van Amsterdammers met een onzeker bestaan. Programma Een (on)zeker bestaan in de stad (o.l.v. Aisa Amagir (HvA) en Monique Kremer (UvA))
Kenniscentrum Ongelijkheid, Amsterdam

Auteurs: Corinne van Gaalen, Nouschka Veerman, Guus Wieman en Cora van Horssen (NIBUD)
Vormgeving: Marjan Landman, Amsterdam

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by Mediamodifier on Unsplash

Icon afbeelding: Onder de streep - De bestedingsruimte van Amsterdammers met een onzeker bestaan van het Kenniscentrum Ongelijkheid

Media

Documenten