Artikel

Onderzoek naar zelfsturend leren bij leerlingen

Spinoza Lyceum

Centraal thema voor het onderzoek is het stimuleren van het zelfsturend leren bij leerlingen. Het onderzoek richtte zich in het schooljaar 2021-2022 op de vraag naar de effectiviteit van de (in het daltonuur) doorgevoerde veranderingen: een flowchart voor leerlingen en een nieuwe structuur in de daltonuren.

Alle leerlingen en docenten ontvingen een identieke (digitale) vragenlijst met 59 vragen over onder andere: het daltonuur in het algemeen, de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende typen daltonuren, het per les formuleren van leerdoelen, de flowchart, het gebruik van leerstrategieën en reflectie. De resultaten zijn inmiddels gepresenteerd, met als belangrijkste conclusie dat het bewuster omgaan met het daltonuur zoals dat het afgelopen jaar gebeurd is, tot een hogere waardering van het daltonuur heeft geleid onder zowel leerlingen als docenten, en daarnaast tot een hogere effectiviteit. De onderzoekers zullen nog nader analyseren of er verschillen zijn tussen leerlingen van de mavo-, havo- en vwo-afdeling, en/of tussen onderbouw- en bovenbouwleerlingen, en wat de specifieke behoeften van leerlingen zijn. Daarnaast starten zij in het schooljaar 2022-2023 met een pilot: een digitale tool voor het formuleren en reflecteren van leerlingen op hun leerdoelen voor het daltonuur.

 

School: Spinoza Lyceum

Contactpersonen: Jate Terpstra en Nellie Wagner

Bron: WOA VO/MBO

Media

Documenten