Artikel

"Onze resultaten laten zien hoe seksespecifieke eigenschappen ongelijkheid in sterftecijfers kunnen veroorzaken"

Afwegingen tussen foerageerbeloning en sterfterisico leiden tot geslachtsspecifieke foerageerstrategieën bij seksueel dimorfe noordelijke zeeolifanten

Geslachtsspecifieke fenotypische verschillen zijn wijdverbreid in het dierenrijk. Reproductieve voordelen die worden geboden door eigenschapsverschillen brengen kosten met zich mee. Hier koppelen we geslachtsspecifieke foerageerstrategieën aan afwegingen tussen foerageerbeloning en sterfterisico bij seksueel dimorfe noordelijke zeeolifanten (Mirounga angustirostris). We analyseren een decennialange dataset over bewegingspatronen, duikgedrag, foerageersucces en sterftecijfers. Vrouwtjes zijn diepduikende roofdieren in open oceaanhabitats. Mannetjes zijn ondiep duikende benthische roofdieren in habitats op het continentaal plat. Mannetjes krijgen zes keer meer massa en krijgen 4,1 keer sneller energie dan vrouwtjes. Een hoog foerageersucces gaat gepaard met een hoog sterftecijfer. Mannetjes zijn zes keer meer kans om te overlijden dan vrouwen. Deze foerageerstrategieën en afwegingen houden verband met verschillende energiebehoeften en levensgeschiedenisstrategieën. Mannetjes gebruiken een foerageerstrategie met een hoog sterfterisico om grote lichaamsafmetingen te bereiken die nodig zijn om te strijden om vrouwtjes, aangezien slechts een fractie van de grootste mannetjes ooit paren. Vrouwtjes gebruiken een foerageerstrategie met een lager sterfterisico, waarbij het reproductieve succes wordt gemaximaliseerd door gedurende een lange levensduur jaarlijks te verpoppen. Onze resultaten laten zien hoe seksespecifieke eigenschappen ongelijkheid in sterftecijfers kunnen veroorzaken en de nicheruimte van soorten uitbreiden. Verder kunnen afwegingen tussen foerageerbeloningen en sterfterisico een verschillende invloed hebben op het vermogen van elk geslacht om de conditie te maximaliseren.

Bron: Kienle SS, Friedlaender AS, Crocker DE, Mehta RS, Costa DP. 2022 Trade-offs
between foraging reward and mortality risk drive sex-specific foraging strategies in sexually
dimorphic northern elephant seals. R. Soc. Open Sci. 9: 210522. https://doi.org/10.1098/rsos.210522

Lees ook dit artikel van The Guardian.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by Anchor Lee on Unsplash

Icon afbeelding: Photo by Anchor Lee on Unsplash

Media

Documenten