Artikel

Hoe citeer je AI gegenereerde tekst en afbeeldingen?

De openresearch-redactie heeft een eigen richtlijn opgesteld voor het citeren van chatGPT op het platform. Generatieve AI-tools zoals ChatGPT kunnen hun eigen bronnen niet nauwkeurig citeren. Alle referenties die ze geven, kunnen onjuist of niet bestaand zijn. Daarom is het verstandig om altijd de originele bron controleren op eventuele referenties die worden gegenereerd. Op moment van schrijven is er nog geen landelijke, academische of Europese consensus over het citeren van chatGPT. Tot die er wel is, heeft de openresearch redactie een richtlijn geformuleerd voor artikelen op het platform.

Zorg er altijd voor dat het voor de lezer duidelijk is dat een tekst ten dele of volledig is gegenereerd door chatGPT. Dit kan door bij aanvang van de tekst het volgende te vermelden: output chatGPT. Daarnaast dient chatGPT ook als bron geciteerd te worden. Hieronder staat meer informatie over hoe chatGPT op openresearch.amsterdam geciteerd dient te worden. 

Het transparant maken van AI is voor de redactie van openresearch belangrijk om de juistheid en betrouwbaarheid van hun bevindingen te waarborgen. Door transparantie kunnen wij beter begrijpen hoe AI-systemen werken en welke gegevens ze gebruiken om tot conclusies te komen. Dit verhoogt niet alleen de nauwkeurigheid van de resultaten, maar ook de geloofwaardigheid van het onderzoek en versterkt het vertrouwen van het publiek in de toepassingen van AI-technologieën.

Auteur: Thijs van Schijndel, 08/03/23

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: PIxabay - Technology AI

Icon afbeelding: Robots walking in Amsterdam | Created by Dall-E ai

Media

Documenten