Collectie (6)

ChatGPT en Amsterdam

ChatGPT is een prototype van een chatbot met kunstmatige intelligentie en gespecialiseerd in het voeren van gesprekken met mensen.

ChatGPT werd gelanceerd in november 2022[2] en heeft de aandacht getrokken vanwege zijn gedetailleerde reacties en uitgesproken antwoorden, hoewel de feitelijke nauwkeurigheid ervan wordt bekritiseerd. De chatbot is gratis te gebruiken, al bestaat ook een professionele versie met meer mogelijkheden..

Het maakt gebruik van deep learning algoritmen om grote hoeveelheden tekst te analyseren en patronen te ontdekken, waardoor het in staat is om mensachtige interacties te simuleren. ChatGPT biedt talloze mogelijkheden voor Amsterdam. Het kan helpen bij het oplossen van problemen zoals verkeerscongestie, luchtkwaliteit en klimaatverandering. Bovendien kan het worden ingezet in onderzoeksinstellingen en overheidsinstellingen om beleidsmakers te ondersteunen en dienstverlening aan burgers te verbeteren. Echter, het gebruik van ChatGPT brengt ook risico's met zich mee, met name op het gebied van ethiek en privacy. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze technologie op een verantwoorde en ethische manier wordt gebruikt en dat de privacy van burgers wordt beschermd. Amsterdam heeft de potentie om voorop te lopen bij het gebruik van kunstmatige intelligentie, maar alleen als de kansen en gevaren zorgvuldig worden afgewogen.

Meer informatie

In deze collectie wordt ChatGPT als referentie gebruikt, omdat dit het meest bekende op AI gebaseerde generatieve taalmodel is van het moment. Er zijn echter ook nog andere taalmodellen die worden gebruikt (Bing, google etc.).

  1. Inleiding tot kunstmatige intelligentie en ChatGPT: In deze collectie wordt een inleiding gegeven tot wat kunstmatige intelligentie is en wat ChatGPT is. Er wordt uitgelegd wat de mogelijke toepassingen zijn en hoe deze technologieën zich verder kunnen ontwikkelen.

  2. ChatGPT en de stad Amsterdam: Deze sub-map gaat dieper in op de rol van ChatGPT in de stad Amsterdam. Er wordt gekeken naar hoe ChatGPT kan worden ingezet om stedelijke problemen aan te pakken en welke rol het kan spelen bij het verbeteren van de leefbaarheid in de stad.

  3. ChatGPT in onderzoeksinstellingen: In deze sub-map wordt gekeken naar hoe ChatGPT kan worden ingezet in onderzoeksinstellingen in de regio Amsterdam. Er wordt gekeken naar de potentie van ChatGPT om te helpen bij onderzoek naar bijvoorbeeld de volksgezondheid of klimaatverandering.

  4. ChatGPT in overheidsinstellingen: In deze sub-map wordt gekeken naar hoe ChatGPT kan worden ingezet in overheidsinstellingen in de regio Amsterdam. Er wordt gekeken naar de potentie van ChatGPT om te helpen bij beleidsvorming en besluitvorming.

  5. Ethiek en privacy van ChatGPT: In deze sub-map wordt gekeken naar de ethische en privacy-gerelateerde aspecten van het gebruik van ChatGPT. Er wordt gekeken naar hoe ervoor gezorgd kan worden dat deze technologieën op een verantwoorde en transparante manier worden ingezet in Amsterdamse instellingen en wat de mogelijke uitdagingen zijn.

Tekst geschreven door openresearch redactie en chatGPT

Afbeelding credits

Header afbeelding: PIxabay - Technology AI

Icon afbeelding: Robot as a teacher in Digital art | created by Dall-E AI

Sorteren op: