Artikel

Rapport over drillgerelateerd geweld

Commissie Algemene Zaken 24 november 2022

Deze casestudy is een onderzoek waarin het duiden van het verband tussen online uitingen en offline geweldsincidenten centraal stond. Het onderzoek is uitgevoerd door de netwerkmakelaar van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg op basis van openbaar toegankelijke bronnen op Youtube (75), Telegram (16) en Instagram (5). Hieruit zijn voor analysedoeleinden (persoons)gegevens verwerkt tot een reconstructie van de tijdlijn in een rapport. De tijdlijn die hier voor ligt is een geanonimiseerde versie van de gereconstrueerde tijdlijn. Omdat het een casestudy betreft, is het niet mogelijk om de bevindingen te generaliseren naar andere conflicten. Desondanks komen de bevindingen sterk overeen met conflictdynamieken beschreven in Amsterdamse, Rotterdamse, Britse en Amerikaanse onderzoeken naar online gewelddadige uitingen (zie Ilan, 2020; Roks & van den Broek, 2020; Stuart, 2020; De Jong, 2021). Het is aannemelijk dat de online aanloop naar andere (muziek-gerelateerde) geweldsincidenten gelijke kenmerken bevat.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 24 november 2022

Behandelend ambtenaar: Actiecentrum Veiligheid en Zorg / Directie Openbare Orde & Veiligheid, Fouzia Mahdaoui (OOV),
f.mahdaoui@amsterdam.nl, Joran de Jong (AcVZ), joran.de.jong@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten