Artikel

Dynamisch inzamelen - Evaluatie systeem, mens & organisatie

Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 22 september 2022

Afvalinzameling kan beter, sneller en goedkoper. Dynamische inzameling biedt kansen om deze
doelstellingen te bereiken, zo is beredeneerd. Al in 2017 is een aanbesteding uitgezet om te starten met
dynamisch inzamelen. Nieuwe technische ondersteuning zou kansen bieden om stedelijk te gaan rijden
waardoor medewerkers (chauffeurs) stedelijk konden worden ingezet. Hierdoor kon de inzet van zowel
mens als materieel geoptimaliseerd worden. Er zou zicht zijn op het vulpercentage van de containers in de
stad. Hierdoor werden alleen de containers geleegd die ook daadwerkelijk vol zaten en de
inzamelvoertuigen zouden steeds een optimale route volgen om deze volle containers te ledigen. Het
perspectief was aantrekkelijk

Behandeld in Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 22 september 2022 en 1 september 2022

Behandelend ambtenaar: Afval en Grondstoffen, Stef le Fevre, s.le.fevre@amsterdam.nl -

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: Buro Hiemstra & De Vries

Marc Buiks E: Marc.Buiks@hiemstraendevries.nl
Silvia Simonis E: silvia.simonis@amsterdam.nl

Hiemstra & De Vries, Stadsplateau 4, 3521 AZ Utrecht

E: info@hiemstraendevries.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten