Artikel

Vergelijkingsonderzoek inkomsten Uber chauffeurs

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

In deze notitie worden de cijfers uit de publicaties van Uber, FNV en Maastricht University (zie paragraaf
1) tegen het licht gehouden door deze te vergelijken, uitgaande van een chauffeur die gemiddeld 40 uur per week (en dus exclusief) voor Uber rijdt.1 Uber rekent verschillende Cases door. Case 2 heeft betrekking op genoemde uitgangspunten en wordt hier als basis genomen. Hoewel aannemelijk, is het niet zeker dat de bedragen die volgen uit de steekproef in de publicatie van FNV ook op deze aanname zijn gebaseerd. Evenmin is duidelijk in hoeverre de steekproef van FNV representatief is voor de gehele groep van chauffeurs die in Amsterdam voor Uber rijdt, en wat het eventuele effect is geweest op de uitkomsten als dat niet zo is. Daarnaast speelt de meer algemene uitdaging dat de daadwerkelijk gereden ritten per uur en het type ritten sterk kunnen verschillen, met mogelijk gevolgen voor inkomsten en kosten. Dit is in deze notitie zo veel als mogelijk gemitigeerd door uit te gaan van een combinatie van uren per week en jaarlijks gereden kilometers in lijn met de cijfers zoals Uber en Maastricht University die opgeven. Toch kunnen er ‘onder de motorkap’ nog steeds relevante (individuele) verschillen bestaan rondom deze gemiddelden.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Aimane Toutouh -  a.toutouh@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bronnen: Uber, FNV, Maastricht University, Gemeente Amsterdam

Aanvullende informatie

Media

Documenten