Artikel

De Kracht van de Buurt: Het succes en de spreiding van bottom-up initiatief op de energiemarkt

Door Dr. Lise Jans

Dit is een project dat onderzoekt in hoeverre het stimuleren van lokale initiatieven op de energiemarkt succesvol bijdraagt aan energiebesparing en energiebewustzijn. Dit project is een samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Fudura B.V. (Enexis). De Rijksuniversiteit Groningen is penvoerder. Om dit te onderzoeken heeft Enexis een ‘levend laboratorium’ van Buurkrachtbuurten ter beschikking gesteld. De Rijksuniversiteit Groningen heeft  een grootschalig longitudinaal kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder deelnemers en niet-deelnemers aan Buurkracht om inzicht te krijgen in de mate waarin het stimuleren van lokale initiatieven op de energiemarkt op de korte en lange termijn energiebesparing en energiebewustzijn in de buurt kan vergroten en in de factoren die voorspellen of burgers wel of niet initiatief nemen, betrokken willen zijn en betrokken willen blijven bij een lokaal energie-initiatief Het project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Neighbourhood Canva.png

Media

Documenten