Artikel

Datagestuurde tools voor stedelijke transformaties naar klimaatbestendigheid en duurzaamheid

Presentatie door Markus Rosenfelder, Sorin Cheval en Richard Hewitt

Toegenomen droogtes, hittegolven en overstromingen als gevolg van klimaatverandering komen samen in steden. Dit is verontrustend in verband met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In het licht van deze uitdagingen worden meerdere data- en modelgestuurde benaderingen geanalyseerd en besproken in dezee presentatie om oplossingen en kansen voor transformatie in steden te bieden, met tal van regionale voorbeelden. Te beginnen met een model voor droogtes. De 'Urban Drought Nexus Tool' faciliteert de duurzame ontwikkeling van steden onder toenemende droogte. De tool integreert meerdere soorten informatie en kan nog steeds worden toegepast op andere casestudy's met minimale aanpassingen op de parameters van landgebruik, waterverbruik en energieverbruik in de watersector.

Type sessie: de sessie is een hybride bestaande uit korte collegebijdragen van 4 verschillende teams zoals beschreven in de samenvatting van de sessie, met een laatste paneldiscussie over de behoefte aan verdere hulpmiddelen met input van het publiek.


Bekijk de video van de presentatie hier

Afbeelding credits

Header afbeelding: Data_Pixabay.png

Icon afbeelding: Data_Pixabay.png