Artikel

Imago Zuidoost 2020

Stadsdeel Zuidoost heeft als doelstelling om het imago van het stadsdeel te versterken. Om dit te kunnen monitoren heeft OIS voor de zesde keer een imago onderzoek uitgevoerd. In 2006 heeft OIS voor het eerst het imago van Stadsdeel Zuidoost onderzocht. Daarna is het onderzoek herhaald in 2008, 2010, 2013 en 2018. Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd. In het onderzoek van 2020 zijn twee doelgroepen betrokken: bewoners van Zuidoost en Amsterdammers die niet in Zuidoost wonen. In totaal hebben 1.277 respondenten meegedaan aan het onderzoek.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: 63794.jpg