Artikel

Voortgang Aanpak Binnenstad

Commissie Algemene Zaken 3 februari 2022

Bij de presentatie van het uitvoeringsprogramma voor 2021 is aangekondigd dat het college jaarlijks rapporteert over de voortgang van de Aanpak Binnenstad. De voortgangsrapportage geeft per prioriteit en maatregel de stand van zaken weer. Dit geeft inzicht in geboekte resultaten en versnelling of vertraging. Een deel van de maatregelen is afgerond; deze worden niet opnieuw opgenomen in het uitvoeringsprogramma voor 2022. De rapportage is opgesteld door programmateam Aanpak Binnenstad. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de ontwikkelingen in de binnenstad en de ervaringen van bewoners, ondernemers en Amsterdamse bezoekers is in september 2021 de eerste BinnenstadsEnquête uitgevoerd door OIS. De resultaten van de enquête zijn een bijlage bij deze voortgangsrapportage. Daarnaast is door Datapunt Centrum een analyse gemaakt van belangrijke statistieken aangaande de binnenstad. Deze zijn opgenomen in het rapport BinnenstadsCijfers, ook als bijlage bij deze voortgangsrapportage.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 3 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Stadsdeel Centrum Jan Sluyterman van Loo j.sluyterman.van.loo@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bronnen:

OIS

Datapunt Centrum

Aanvullende informatie

Media

Documenten