Artikel

Toekomstvisie drinkwater

Gemeenteraad 1/2 december 2021

Als drinkwaterbedrijf heeft Waternet een verantwoordelijkheid als het gaat om het veiligstellen van de drinkwatervoorziening in haar voorzieningsgebied1, nu én in de toekomst. Het tijdig en adequaat inspelen op externe ontwikkelingen is van belang voor Waternet, zeker nu de omgeving sterk in beweging is. Als de omvangrijke woningbouwplannen en de daaraan gerelateerde groei van de watervraag in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)worden gerealiseerd zal Waternet waarschijnlijk binnen vijf tot tien jaar niet meer kunnen voldoen aan de capaciteitseisen voor drinkwater. Voor de periode van nu tot 2050 wordt een groei van de watervraag voorspeld die vergelijkbaar is met de huidige productiecapaciteit van de productielocatie Weesperkarspel!(productielocatie nabij de Gaasperplas). De win- en productiecapaciteit zal dus fors moeten worden uitgebreid. Aanvullend zal ook de capaciteit van het leidingnet moeten worden uitgebreid om het extra geproduceerde drinkwater met voldoende druk te kunnen blijven leveren.

Behandeld in Gemeenteraad 1/2 december 2021

Behandelend ambtenaar/auteurs:

  • Thomas Blokhuis, Waternet, Thomas.Blokhuis@waternet.nl
  • Joost Louter, Waternet, Joost.Louter@waternet.nl
  • Alice Fermont, Waternet, alice.fermont@waternet.nl
  • Arno Sierkstra, Waternet, arno.sierkstra@waternet.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten