Artikel

Verkenning Oostelijke Binnenstad

Gemeenteraad 26 januari 2022

Tussen Weesperplein, Waterlooplein en Oosterdok ligt een verzameling bijzondere buurten. In vergelijking met de rest van de binnenstad zijn ze groen en liggen ze relatief in de luwte. Tegelijk wordt geen enkel deel van Amsterdam zo genadeloos doorsneden door verkeerswegen, met alle bijbehorende leefbaarheidsproblemen.

Over de toekomst van die verkeerswegen wordt nu nagedacht. Een andere positie van de auto biedt de kans om fouten uit het verleden te herstellen en dit deel van de stad weer tot één geheel te maken. Dit is van grote betekenis voor de bewoners en gebruikers van deze straten én de omliggende buurten.

Deze verkenning is onderdeel van de Pilot Knip Weesperstraat. Deze biedt een impressie van de ruimtelijke kansen die gerealiseerd kunnen wordn wanneer het gemotoriseerd vervoer hier afneemt. De uitkomsten van de pilot zullen mede bepalend zijn voor de keuzes die het stadsbestuur maakt voor het autoluwer maken van de Oostelijke Binnenstad.

Behandeld in Gemeenteraad 26 januari 2022 en Commissie MLW 16 december 2021, Ruimtelijke Ordening/MLW 24/25 november 2021

Behandelend ambtenaar: V&OR, Daniëlle Meiboom, d.meiboom@amsterdam.nl, V&OR, Jesse Bolscher, j.bolscher@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

 

Daniëlle Meiboom - Agenda Amsterdam Autoluw/V&OR

Productie:
Errik Buursink – Ruimte en Duurzaamheid
Veronika Meijer-Skouratovskaja – Ruimte en Duurzaamheid
Ilona Pauw – Ruimte en Duurzaamheid
Dirk Iede Terpstra – Verkeer en Openbare ruimte
Jurian Voets – Ruimte en Duurzaamheid

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fons Heijnsbroek | Unsplash | Amsterdam | Scheepvaart

Media

Documenten