Artikel

Bewijsnood: onderzoek van Amnesty naar de problematiek als de nationaliteit en identiteit als ongeloofwaardig worden beschouwd

Wanneer Nationaliteit en Identiteit Ongeloofwaardig Worden Bevonden

We onderzochten de omvang van het geval als de nationaliteit en identiteit ongeloofwaardig worden bevonden en de wijze en gronden waarop identiteit en nationaliteit worden beoordeeld in de asielprocedure. Vervolgens onderzochten we de gevolgen voor mensen van wie de nationaliteit niet wordt geloofd na afwijzing van het asielverzoek, tijdens het uitzetproces en na uitzetting.
In hoofdstuk 1 gaan we in op de Nederlandse procedure en maken we een analyse van het juridische en mensenrechtenkader dat van toepassing is. Daarbij gaan we allereerst in op de bewijsnood waarin veel asielzoekers verkeren, en op de bewijslast. Vervolgens bespreken of de beoordeling van de beschermingsvraag buiten beschouwing mag blijven als de nationaliteit of de identiteit niet wordt geloofd.
In hoofdstuk 2 beschrijven we de gevolgen van het niet geloven van de door de asielzoeker gestelde nationaliteit tijdens het uitzetproces en de situatie na uitzetting. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de verschillende elementen die een rol spelen bij de vaststelling van de nationaliteit en identiteit, en op de instrumenten waarover de IND beschikt om tot een oordeel over de geloofwaardigheid te komen. In hoofdstuk 4 vindt u de conclusies en aanbevelingen.

© Amnesty International, november 2020

Aanvullende informatie

Media

Documenten