Artikel

De wereldwijde kosten van inclusief onderwijs voor vluchtelingen

Dit rapport is afgezet tegen een beleidsomgeving die de ontwikkeling van inclusieve nationale onderwijssystemen bevordert. In 2018 kwam de internationale gemeenschap samen en nam het Global Compact on Refugees (GCR) aan. De GCR heeft tot doel de principes van lasten- en verantwoordelijkheidsdeling te operationaliseren om vluchtelingen beter te beschermen en bij te staan en om gastlanden en -gemeenschappen te ondersteunen. Het bevat ook een visie om de kwaliteit en de inclusie van nationale systemen uit te breiden om de toegang van kinderen en jongeren uit de vluchtelingen- en gastgemeenschap tot basis-, secundair en tertiair onderwijs te vergemakkelijken. Het is deze visie van alomvattende antwoorden die dit werk ondersteunt en heeft gemotiveerd.

World Bank and UNHCR. 2021. The Global Cost of Inclusive Refugee Education. Washington, DC: World Bank. License: Creative Commons Attribution CC BY
3.0 IGO

Disclaimer: This Dutch translation of the summary was not created by The World Bank or UNHCR and should not be considered an official World Bank or UNHCR translation. The World Bank and UNHCR shall not be liable for any content or error in this translation.

Aanvullende informatie

Media

Documenten