Artikel

Amsterdamse Thermometer Bereikbaarheid 2021 ATB

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 9 september 2021

ATB 2021 is de vierde ATB-uitgave in een reeks. De Amsterdamse Thermometer van de
Bereikbaarheid (ATB) 2021 presenteert de ontwikkelingen in trends en achtergronden van de
mobiliteit in Amsterdam. Met ATB 2021 zijn recente cijfers beschikbaar over de Amsterdamse mobiliteit en bereikbaarheid. Door zijn toegankelijke vorm, levert de ATB meerwaarde als instrument om de staat van de stad op het gebied van mobiliteit inzichtelijk te maken. Daarmee levert het product een bijdrage aan transparante communicatie over de stad. Het product is, net als de vorige editie uit 2019, gepubliceerd op www.amsterdam.nl/atb.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 9 september 2021

Behandelend ambtenaar: Verkeer & Openbare Ruimte, Maarten van der Lof, m.van.der.lof@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron:

De Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid (ATB) 2021 is een uitgave
van de gemeente Amsterdam, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte.

Aanvullende informatie

Media

Documenten