Artikel

Factsheet: Straatintimidatie Amsterdam 2020

Van 3.967 ondervraagde Amsterdammers is 38% de afgelopen 12 maanden eens of vaker geconfronteerd met één of meer vormen van straatintimidatie. Vrouwen hebben vaker te maken met straatintimidatie dan mannen. Zo geeft bijna de helft (47%) van de ondervraagde Amsterdamse vrouwen aan de afgelopen 12 maanden eens of vaker te zijn geconfronteerd met straatintimidatie (dit was 51% in 2018 en 59% in 2016). Van de mannen was dit 28%.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: 54297.jpg