Collectie (6)

Wat is AI?

In deze collectie vindt u artikelen en video's die antwoord geven op de vraag 'Wat is AI en hoe kunnen we er verantwoordelijk mee omgaan?'.

De ontwikkeling van AI heeft ons veel vooruitgang gebracht maar kent tegelijkertijd ook gevaarlijke gevolgen. In de toekomst zal AI alleen maar een grotere rol gaan spelen in ons dagelijks leven, daarom is het van belang om te weten wat AI is en hoe we daar verantwoordelijk mee om kunnen gaan. Met die gedachte vormt deze collectie een eerste stap voor ambtenaren en onderzoekers die aan de slag gaan met AI of er meer over willen weten. In de collectie vindt u daarom toegankelijke artikelen en video's om AI zo begrijpelijk mogelijk te maken. Na lees- en kijktijd van ongeveer een uur, heeft u een basiskennis van AI die u verder kan helpen bij het begrijpen en ontwikkelen van AI.

In deze collectie vindt u eerst artikelen over het ontstaan, de werking en de verschillende vormen van AI. Vervolgens wordt er gekeken naar hoe de werking van AI is geïnspireerd op de natuur. Door deze relatie zichtbaar te maken wordt de digitale wereld van AI minder abstract. Daarna vindt u artikelen van Amsterdamse kennisinstellingen die uitleg geven over wat de gevolgen zijn van AI en hoe we hier verantwoordelijk mee om kunnen gaan. Ten slotte de 'Responsible Sensing Toolkit', een stappenplan voor gemeentes, organisaties en gemeenschappen die aan de slag willen met verantwoorde en ethische detectie in de openbare ruimte.

Onder ‘meer informatie’ vindt u uitleg over de verschillende onderdelen in deze collectie.

Meer informatie

  • Het eerste artikel 'Wat is Kunstmatige Intelligentie?' geeft uitleg over wat AI is, hoe het is ontstaan, hoe het werkt en de verschillende soorten AI. Onderaan het artikel vindt u de video 'Introduction to Artificial Intelligence'. Deze legt in 20 minuten uit wat AI is, hoe het is ontstaan en de verschillende toepassingen ervan. Ook wordt het verschil uitgelegd tussen Artificial Intelligence, Machine Learning en Data Science. Als laatst wordt er dieper ingegaan op Machine Learning. 
  • Het artikel 'De implicaties van AI' geeft uitleg over wat AI is, wat het allemaal kan, hoe het is opgebouwd en de geschiedenis ervan. Ook bespreekt het artikel het belang van AI en hoe het onze productiviteit en banen verandert. 
  • Het artikel ‘AI, geïnspireerd door de natuur' gaat dieper in op hoe de ontwikkeling van AI is gebaseerd op natuurlijke systemen. Het functioneren van het brein, het muteren van genen en de samenwerking tussen mieren zijn voorbeelden van zulke natuurlijke processen die terug te vinden zijn in de werking van AI. Het duidelijke verband tussen de natuur en AI maakt de digitale wereld minder abstract en daardoor makkelijker te begrijpen.
  • Het Responsible AI Lab is een onderzoekslab van het Expertise Centre of Applied AI (HvA). In hun artikel 'Verantwoordelijke Kunstmatige Intelligentie in de Praktijk' wordt er uitgelegd waarom AI niet neutraal is en hoe er verantwoordelijk mee omgegaan moet worden. 
  • In de livecast over Responsible AI toepassen in de praktijk gaat het Centre of Expertise Applied AI (HvA) de dialoog aan over hoe we zinvolle en bruikbare AI-applicaties kunnen ontwerpen. Het lab richt zich daarbij op het belang van inclusiviteit en diversiteit tijdens het ontwerpproces van AI.
  • Het Civic AI Lab is een onderzoekslab waar wordt gewerkt aan het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van maatschappelijke en verantwoordelijke AI. Tijdens de opening van het Civic AI Lab sprak onder andere Ruha Benjamin, hoogleraar Afro-Amerikaanse studies aan de Princeton-universiteit. In deze video legt ze uit hoe en waarom AI vooroordelen heeft en wat de gevolgen daarvan zijn op bepaalde groepen.

Afbeelding credits

Header afbeelding: PIxabay - Technology AI

Icon afbeelding: Wikimedia Commons - AI & ML

Sorteren op: