Artikel

Jaarrapportage Luchtmeetnet 2020

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 9 september 2021

Het Amsterdamse luchtmeetnet en gezondheid. Deze rapportage beschrijft de meetresultaten over het jaar 2020 van het Amsterdamse luchtmeetnet. Het Amsterdamse luchtmeetnet is primair gericht op het meten van componenten die voor de gezondheid belangrijk zijn. Daarom wordt fijn stof uitgebreid gemeten. Hoe kleiner de diameter van het stof hoe dieper het in de longen terechtkomt en hoe meer schade het kan aanrichten.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid -  9 september 2021 en 1 juli 2021 en 20 mei 2021

Behandelend ambtenaar:GGD Amsterdam, Imke van Moorselaar, ivmoorselaar@ggd.amsterdam.nl,

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: schone lucht - Propmodo

Media

Documenten