Artikel

Haltebuddy

Evaluatie en aanbevelingen

Vanuit het CTO innovatieteam (gemeente Amsterdam) hebben we onderzoek gedaan naar hoe we in aanvulling op bestaande activiteiten het OV versneld toegankelijker kunnen maken voor mensen met een beperking.

Onder andere blijkt dat het verbeteren van reisinformatie een belangrijke missende factor is. Er is behoefte aan meer informatie vooraf, beter afgestemd reisadvies op de persoonlijke situatie en meldingen over onverwachte veranderingen.

Daarom ontwikkelden we een proof of concept van de toepassing Haltebuddy. In dit document evalueren we de resultaten van het testen van de app met de doelgroep en geven we aanbevelingen over hoe deze toepassing het beste is op te schalen zodat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken. Het experiment Haltebuddy is onderdeel van het uitvoeringsprogramma inclusieve mobiliteit (Vervoerregio Amsterdam).

De gifjes in bijgevoegde pdf werken helaas niet op Open Research, maar via de volgende website kun je het prototype van Haltebuddy zelf gebruiken: https://haltebuddy.focustest.nl/landingpage

De gifjes in bijgevoegde pdf werken helaas niet op Open Research, maar via deze website kun je het prototype van Haltebuddy zelf gebruiken.

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Haltebuddy

Media

Documenten