Artikel

Monitor Autoluw

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 25 maart 2021

De eerste voortgangsrapportage Agenda Amsterdam Autoluw.
De monitor is onderdeel van de jaarlijkse voortgangsrapportage die is toegezegd bij de vaststelling van de Agenda Amsterdam Autoluw (januari 2020). De Monitor Autoluw richt zich op verscheidene indicatoren die meerjarig wordt bijhouden. De voorliggende, eerste editie van de Monitor Autoluw is een nulmeting, gebaseerd op de cijfers en data uit basisjaar 2019. De gebruikte cijfers zijn gebaseerd op de meest recent beschikbare data. Een groot deel van de data over 2020 komt in het najaar van 2021 beschikbaar. Dit geldt voor diverse OIS-data, alsmede voor de dataset ODiN (Onderweg in Nederland, CBS). Enkele voorlopige inzichten over 2020 vindt u in de annex.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 25 maart 2021

Behandelend ambtenaar: V&OR, Joyce Zwaan, j.zwaan@amsterdam.nl V&OR, Evelien van der Molen, e.van.der.molen@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten