Collectie (2)

Community Service Learning Nieuw-West

Op 18 september 2017 is de VU-Studiezaal in het leven geroepen, gevestigd in het Tuinstadhuis in Amsterdam Nieuw-West. De studiezaal is geopend naar aanleiding van het Community Service Learning (CSL) Convenant, getekend door het Stadsdeel Nieuw-West en de Vrije Universiteit. VoorUit heeft een belangrijke rol (gehad) in de opstart en ontwikkeling van de studiezaal. De studiezaal in het Tuinstadhuis heeft tot op heden voornamelijk haar eerste functie gediend: namelijk het huisvesten/faciliteren van studenten die willen studeren. Afgelopen jaar heeft de studiezaal zich verder ontwikkelt in het totaalconcept Nieuw West Studeert. Hierin verenigen de VU, VoorUit, het Calvijn College met het programma NEXT en Stichting Studiezalen zich, vanuit een gemeenschappelijke ambitie iets voor Nieuw-West te willen betekenen, aansluitend op de gebiedsplannen van de wijk. Al deze organisaties zetten zich in om het kansrijk opgroeien in Nieuw-West mogelijk te maken. Het totaalconcept houdt in:
- Nieuw-West studeert opent een studiezaal voor alle studenten in Nieuw-West. Doelgroepen zijn: mbo4, hbo en wo.
- De studiezaal biedt de thuisbasis voor een community van jonge mensen in Nieuw-West die bezig zijn met hun eigen persoonlijke ontwikkeling en toekomst, en elkaar en anderen daarin willen steunen.
- De studiezaal als field lab van de Vrije Universiteit. Doel van het field lab is de stad als leeromgeving te ervaren. Studenten zoeken de praktijk op en leren van en met bewoners en lokale organisaties. In ruil daarvoor voegen zij hun tijd, energie en kennis toe aan de wijk (Communty Service Learning)
- Vanuit meerdere (CSL)opdracht(en) van het stadsdeel werkt ‘Nieuw-West Studeert’ aan onderzoek en experimenten om het sociaal kapitaal van jonge mensen te benutten voor de wijk en op zoek te gaan naar werkbare concepten voor studerende Nieuw-Westbewoners als rolmodel voor de buurt.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: CSL.PNG

Sorteren op: