Artikel

Factsheets monitoring WPT 2020

In 2016 zijn op verschillende pleinen in Nieuw-West wijkpraktijkteams gestart met als doel problematiek zoals overlast, criminaliteit, verloedering en een lage maatschappelijke participatie van bewoners aan te pakken. Het wijkpraktijkteam (WPT) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente en verschillende partijen.
In februari 2018 is een meting gehouden om op basis van een aantal indicatoren te laten zien wat voor elk van de gestelde doelen de stand van zaken is. In 2020 is deze meting weer herhaald en zijn er aanvullende straatenquêtes gehouden.

Auteurs OIS:

Anne Huijzer

Sara de Wilde

Aanvullende informatie

Media

Documenten