Artikel

Werkboek- Leefmilieu

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven en de uitwerkingen getoond die betrekking hebben op het leefmilieu in de openbare ruimte en de aangrenzende bebouwing.

Er zijn veel factoren die de kwaliteit van het lokale leefmilieu bepalen, maar in deze uitgave is ervoor gekozen om de maatregelen in de openbare ruimte vooralsnog te richten op het beperken van hittestress en droogte. Dit probleem is hoog op de agenda komen te staan na de hittegolven van 2018 en 2019, een fenomeen dat met de klimaatverandering vaker zal voorkomen. In de zomer lopen steden het risico ‘hitte-eilanden’ te worden als gevolg van de lokale concentratie en massa van beton, steen, asfalt, staal, glas, verkeer en airconditioners. Daardoor blijft warmte hangen en lopen temperaturen op tot oncomfortabele of zelfs gevaarlijke waarden.

De hier genoemde relatief eenvoudige maar effectieve maatregelen hebben betrekking op de verkoeling van de openbare ruimte en de gebouwschil. Het aanplanten van meer groen en bomen is een goed voorbeeld: ze geven schaduw en verdampen water, waardoor ze de gevoelstemperatuur en de luchttemperatuur verlagen. Maar ook het vergroenen van daken en gevels, het gebruik van licht gekleurd bouwmateriaal, zonwering en waterelementen, arcades en windcorridors zijn effectief. Dergelijke maatregelen maken gebruik van vier koelmechanismen die in de stad mogelijk zijn: verdampen, schaduw, reflectie en verkoelende lucht(door)stroming.

Inhoudsopgave

Gebied / GE

    L-GE1 Beperken harde verharding

Netwerk / NE

    L-NE1 Beschaduwen (water)weg

Openbare ruimte / OR

    L-OR1 Schaduw door overkapping/groen

    L-OR2 Verkoelende luchtstroming openbare ruimte

    L-OR3 Verkoeling door verdamping

    L-OR4 Verminderen warmte-uitstraling openbare ruimte

Kavel / KA

    L-KA1 Schaduw van vaste erfafscheiding

    L-KA2 Verkoelende luchtstroming kavel

    L-KA3 Groene erfafscheiding

Gebouw / GB

    L-GB1 Schaduw van gebouwdelen

    L-GB2 Koele gebouwschil door verdamping

    L-GB3 Verminderen warmte-uitstraling gebouw

 

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Logo Integrale Ontwerpmethode-banner website ORP-01.jpg

Icon afbeelding: boek2_banners22.jpg

Media

Documenten