Artikel

Kunst & Cultuur in Cijfers 2016

Commissie Jeugd & Cultuur 23 maart 2017

In het rapport Kunst en Cultuur in Cijfers 2016 worden de verantwoordingen van Kunstenplan 2013-2016 in kaart gebracht middels visualisaties. De basis voor dit rapport zijn de verantwoordingscijfers en prestatieafspraken welke met instellingen uit het Kunstenplan 2013-2016 zijn gemaakt. Dit rapport heeft als basis de jaren 2013 en 2015, waar relevant is 2014 opgenomen. Deze rapportage biedt een overzicht over de periode 2013-2015 en bouwt voort op de Kunst en Cultuur in Cijfers 2014 waarin het jaar 2013 in beeld is gebracht. Kunst en Cultuur in Cijfers 2016 biedt inzicht in de volgende thema’s: activiteiten, publieksbereik, de financieringsmix en de formatieomvang van de instellingen in het Kunstenplan 2013-2016. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in de prestaties rond de specifieke stedelijke ambities van dit Kunstenplan: talentontwikkeling en internationale cultuurstad van wereldklasse. Kunstenplan 2017-2020. Ook in de periode 2017-2020 zal een rapportage verschijnen op basis van de subsidieverantwoording van de Kunstenplaninstellingen. Daartoe zal de opzet van de jaarlijkse rapportage aangepast worden aan de nieuwe beleidsdoelstellingen en worden naast de kwantitatieve prestatiegegevens ook de kwalitatieve prestaties van de Kunstenplaninstellingen in kaart gebracht. Er wordt zoveel mogelijk verbinding met andere analyses en evaluaties zoals Buitengaats (over internationalisering). Tevens zal bij de bezoekersaantallen onderscheid gemaakt worden tussen online bezoek en fysieke bezoeken. Om enerzijds de verschillen zichtbaar te maken, anderzijds om instellingen die online als core business hebben beter in beeld te brengen met hun ontwikkelingen.

Behandeld in Commissie Jeugd & Cultuur 23 maart 2017

Behandelend ambtenaar: Corynne Oude Avenhuis, c.oude.avenhuis@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten