Artikel

Ketensamenwerking begeleid

de afvalketen in Amsterdam

Dit artikel gaat over de begeleiding van de afvalketen (Afval-inzameling, Schoon en Handhaving) om optimaal te kunnen samenwerken. Goede samenwerking is van groot belang voor het verkrijgen van een schone stad. Met de samenwerkende partijen is gekeken naar hun ambitie, het recht doen aan de verschillende belangen, goede persoonlijke samenwerking, het professioneel organiseren van het werk en de monitoring daarvan.

drs. Patty Dessing en dr. Henja Treur

Organisatieadviseurs Gemeente Amsterdam

Afdeling Organisatie Ontwikkeling

Bureau Personeel en Organisatieadvies

Maart 2020

Alle rechten voorbehouden