Artikel

Straatlab Beursplein

STBY voor Stadsdeel Centrum

Programma Fiets en Stadsdeel Centrum hebben STBY gevraagd een Straatlab te organiseren over de wensen en behoeften t.a.v. fiets- en scooterparkeren rondom het Beursplein in Amsterdam. In 2019 hebben STBY, Programma Fiets en het Stadsdeel samen met de betrokkenen uit de buurt een inventarisatie gemaakt van wensen en behoeften rondom fiets- en scooterparkeren. Hierbij is gekeken naar het perspectief van bewoners, werkenden/ondernemers en bezoekers uit de omgeving van het Beursplein.

In de voorbereiding van het Straatlab stond de Notitie fiets- en scooterparkeren Beursplein/Damrak/Dam centraal. In deze notitie wordt een voorstel gedaan om een aantal pilots te doen in de omgeving van het Beursplein, die gebaseerd zijn op vijf fietsparkeerprincipes. De vijf principes komen voort uit eerdere Straatlabs met bewoners en bezoekers en zijn inmiddels algemene uitgangspunten voor het ontwikkelen van fietsparkeeroplossingen in Amsterdam. Deze vijf fietsparkeerprincipes zijn: 

1. Amsterdam moet fietsvriendelijk blijven, ook al staan er momenteel te
veel fietsen.
2. Als fietsen niet meer overal mogen staan, dan zijn er voldoende goede alternatieven nodig.
3. Duidelijke nieuwe regels helpen om de huidige situatie op te lossen.
4. Alle regels moeten helder gecommuniceerd worden.
5. De handhaving van de regels moet systematisch en redelijk gedaan worden.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: STBY_2019_beursplein.png

Icon afbeelding: STBY_2019_Beursplein_icoon.png

Media

Documenten