Artikel

SP - Meldpunt overlast Schiphol

Commissie Financien en Economische Zaken 13 december 2018

De geluidszone: ‘een papieren werkelijkheid’ Na een uitspraak van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport werd in juli 2018 duidelijk dat niet iedere klacht over Schiphol in behandeling wordt genomen. Wie wil dat zijn of haar klacht wordt meegenomen in de rapportages moet aan twee voorwaarden voldoen. De indiener van een klacht moet in een gemeente wonen die zitting heeft in de Omgevingsraad van Schiphol en de indiener moet binnen de zogeheten ‘geluidszone’ wonen in de directe omgeving van Schiphol. Voor Amsterdam betekent dit in de praktijk dat Amsterdammers uit stadsdeel centrum niet mogen klagen over geluidsoverlast. Ook grote delen van de stadsdelen West, Noord, Oost en Zuidoost vallen buiten de denkbeeldige geluidszone. Alleen stadsdeel Nieuw-West valt in zijn geheel binnen de geluidszone. De voorwaarde dat men binnen de gestelde geluidszone moet wonen heeft tot gevolg dat er dagelijks honderden vliegtuigen over een buurt kunnen vliegen, maar een melding van eventuele overlast niet in behandeling zal worden genomen. Anders gezegd: de geluidszone creëert een papieren werkelijkheid die geen recht doet aan de overlast die Amsterdammers ervaren. Wanneer we een blik op de kaart werpen, wordt duidelijk hoe absurd het markeren van een geluidszone op buurtniveau kan uitpakken. Zo loopt de markeringslijn van de geluidszone onder andere door de Derde Helmerstraat in stadsdeel West. Hierdoor vallen de huisnummers 28 tot en met 66 van de Derde Helmerstraat op papier wel binnen de geluidszone, maar vallen de bewoners van hetzelfde huizenblok met de huisnummers 2 tot en met 26 op papier buiten de geluidszone.

Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: SP

Aanvullende informatie

Media

Documenten