Artikel

Op weg naar een betere m/v balans in politiek en bestuur

De verschillende perspectieven in de bundel leveren inspiratie op voor aanscherping van beleid op weg naar de beoogde 40 – 60% balans tussen vrouwen en mannen in politieke en bestuurlijke functies, samen met nieuwe kennisvragen voor de toekomst.

Ook praktijkonderzoek en het delen van voorbeelden en ervaringen uit binnen- en buitenland, dragen bij aan de ontwikkeling van mogelijke nieuwe maatregelen en strategieen. Wat kunnen we leren van het buitenland? Uit wetenschappelijk onderzoek? Of van gemeenten waar nu al een groot aantal vrouwelijke raadsleden en wethouders te vinden is? De antwoorden op deze vragen zijn gebundeld in deze essay- en onderzoeksbundel Op weg naar een betere m/v-balans in politiek en bestuur. De bundel bevat een drietal essays. Dr. Liza Mugge, universitair hoofddocent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, en Zahra Runderkamp MA schreven De tweede sekse in politiek en openbaar bestuur – Verklaringen en oplossingen voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen. Hierin analyseren zij recent onderzoek uit binnen- en buitenland naar verklaringen voor en remedies tegen de ondervertegenwoordiging van vrouwen in politiek en bestuur. Dr. Maria Kranendonk, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, deed in opdracht van het ministerie van BZK een tweetal verdiepende studies naar de Nederlandse situatie waarvan het resultaat eveneens in deze bundel is opgenomen. De eerste heeft een kwantitatief karakter en gaat in op de verschillen tussen gemeenten wat betreft de vertegenwoordiging van vrouwen. De tweede studie is kwalitatief van aard en bevat een inkijkje in gemeenten waar een bovengemiddeld aandeel van vrouwen in politiek en bestuur te vinden is en in de gemeenten waar die vertegenwoordiging juist aanzienlijk lager is.

Bundel met bijdragen van dr. Liza Mügge, Zahra Runderkamp MA en dr. Maria Kranendonk.

Media

Documenten