Artikel

Programma update Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg

Commissie Ruimtelijke Ordening 24 november 2021

Amsterdam groeit. In 2025 moeten 50.000 nieuwe woningen zijn gerealiseerd. Het Zeeburgereiland en IJburg behoren tot de grootste ontwikkellocaties van de stad. Tot 2025 verrijzen daar 12.000 nieuwe woningen en tot 2038 ongeveer 22.400 nieuwe woningen. Daarnaast staat er circa 350.000 m2 aan voorzieningen, winkels, kantoren, bedrijven en scholen gepland. Om daar gevoel bij te krijgen: het gebied heeft straks evenveel inwoners als Gouda of Assen. Het aantal verplaatsingen groeit mee met die stedelijke ontwikkeling. Naar verwachting leidt dat tot ongeveer driemaal zoveel verkeersbewegingen in het gebied. Het bestaande vervoersysteem kan die toename niet verwerken. Door de woningbouw komt de bereikbaarheid van het gebied en omliggende gebieden onder druk te staan. Een intensiever gebruik van de bestaande stad, of het realiseren van nieuwe gebiedsontwikkelingen, vereist een goede bereikbaarheid per OV, fiets en auto. Alleen dan is het mogelijk om een leefomgeving van hoge kwaliteit te realiseren. Het is daarom noodzakelijk om te anticiperen op grote gebiedsontwikkelingen met een integraal plan voor de mobiliteit.

Behandeld in de Commissie Ruimtelijke Ordening  24 november 2021,  Commissie MLW 25 november 2021, Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid 13 september 2018

behandeld ambtenaren: Nelleke Stelling, email: n.stelling@amsterdam.nl, Aart Breedt Bruijn, email: a.breedstbruijn@amsterdam.nl

 

Voor meer informatie/voordracht commissie 24 november 2021 klik hier

Behandelend ambtenaar 24 november 2021: Grond en Ontwikkeling, Jan Straub, j.straub@amsterdam.nl

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: afbeelding oost-online.nl

Media

Documenten