Artikel

Verkenning Kansenongelijkheid

Commissie Werk, Inkomen, Onderwijs 26-2-2020

Kansenongelijkheid is 1 van de prioriteiten van het College. Het Bestuurlijk Team Sociaal (wethouders Moorman, Kukenheim, Groot Wassink, Ivens) heeft aangegeven een integrale aanpak voor Kansenongelijkheid te willen opzetten. Ambtelijk opdrachtgever is Duco Stuurman, stedelijk directeur cluster sociaal. De Verkenning Kansenongelijkheid bestaat uit 4 hoofdstukken
1.Wat zien we aan ongelijkheid? 2. Wat weten we over oorzaken en over wat werkt? 3. Wat doet de Gemeente Amsterdam om kansenongelijkheid tegen te gaan? 4. Hoe zetten we een volgende stap om kansenongelijkheid tegen te gaan? De Verkenning is opgesteld o.b.v. adviezen van wetenschappers, beleidsmedewerkers en professionals in combinatie met analyse op basis van literatuuronderzoek, best practices en aanwezige Gemeentelijke kennis.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 26 februari 2020

Behandelend ambtenaar: Stedelijk Strategieteam, Marije van Mens (m.van.mens@amsterdam.nl)

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Kansengelijkheid - Bron Fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documenten