Artikel

Puntensysteem natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen en ontwerpen voor een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier

In mei 2018 is het Handboek Natuurinclusief bouwen en ontwerpen voor stedenbouwers, ontwerpers, architecten, landschapsarchitecten en ontwikkelaars uitgebracht (zie link onderin).

In dit handboek staan twintig ideeën/maatregelen die kunnen worden toegepast voor het natuurinclusief ontwerpen van gebouwen en van de openbare ruimte. Gebouwen bieden veel kansen om de biodiversiteit van Amsterdam te vergroten. Door relatief simpele en goedkope ingrepen toe te passen kunnen gebouwen een volwaardige plaats innemen in het stedelijk ecosysteem. Denk aan nestplaatsen voor vogels of vleermuizen, groene daken of gevels. Natuurinclusief bouwen zorgt daarmee voor een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Ook de (openbare) onbebouwde ruimte kan zodanig worden ingericht dat deze hieraan een bijdrage levert. Om ervoor te zorgen dat de natuur een volwaardige plaats krijgt bij de ontwikkeling van nieuwbouw is een puntensysteem ontwikkeld wat is gekoppeld aan de in het handboek voorkomende maatregelen. De totstandkoming van deze punten is gebaseerd op een aantal verschillende thema’s die belangrijk zijn voor een toekomstbestendige, biodiverse, duurzame en kwalitatieve leefomgeving van mens en dier en is toepasbaar voor bebouwing en inrichting van de aan de bebouwing aangrenzende (groene) ruimte.

Voor meer informatie:  duurzamegebiedsontwikkeling@amsterdam.nl

Auteurs: Geert Timmermans, Winnie de Jong, Angela van Nordennen

Januari 2024

Voor het handboek zelf, zie deze pagina.

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: gemeente Amsterdam

Media

Documenten