Artikel

Preventie van angst en depressie (2011-2015)

Angst en depressie komen vaak voor bij kinderen, met negatieve gevolgen voor hun huidige én toekomstige functioneren. VRIENDEN voor het leven is een preventieprogramma voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool met lichte angst- en/of depressieve klachten.

Kinderen in de interventiegroep rapporteerden significant minder angst- en depressie-symptomen dan kinderen in de controlegroep na afloop van het programma, na 6 en 12 maanden. De effecten werden groter na verloop van tijd. Na een jaar hadden de kinderen hetzelfde niveau van angst- en depressiesymptomen als de algemene populatie.

Onderzoeker: Mia P. Kösters
Projectleiders: Prof dr. M.J.M. Chin A Paw, dr. Marcel van der Wal, Prof. dr H. Koot
Partners: GGD Amsterdam, GGZ  InGeest, NIVEL, VU
Periode: 2011 -   2015

 

Voor meer informatie en het volledige proefschrift, zie website UMC

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Website UMC

Media

Documenten