Artikel

Harm reduction revisited

The casual effect of the Dutch approach towards PWID on injection risk

Om wereldwijd harm reductie programma’s, waaronder spuitomruil en methadonverstrekking, te promoten, is er bewijs nodig dat er een causaal verband bestaat tussen deze programma’s en een afname in Hiv/HCV infecties onder druggebruikers. Door het ontbreken van experimenten, die onethisch zijn, is dit bewijs er niet. We maken gebruik van de unieke data over infecties en participatie in de Amsterdamse harm reductie programma’s uit de lopende Amsterdamse observationele cohort studie onder ruggebruikers.

We kunnen met behulp nieuwe statistische technieken nu een causaal effect onderzoeken. Hierdoor zullen we bewijs aandragen aan landen waar i.t.t. Nederland Hiv en HCV zich nog verspreiden.

Looptijd: 1 oktober 2017 - 1 februari 2022

Alle rechten voorbehouden