Project

Democracy by Design

Mapping for democracy - kennis maken voor de stad

Om lokale kennis te verzamelen en om de kennis van de stad te delen, is het onderzoek ‘Mapping for Democracy’ uitgevoerd in Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Zuidoost. Initiatieven en verbindingen, formele en informele cultuur, ontwerp en organisaties worden zichtbaar gemaakt. De kennis van de mensen wordt fysiek en digitaal op de kaart geplaatst. Met de kaart, de maquette en de digitale laag kunnen we spelen. Kennis voor de Stad, (Mapping for Democracy) is een voorstel om in stadsdeelkantoren, met bewoners en ambtenaren, deze lokale kennisontwikkeling mogelijk te maken.

In Amsterdam wordt veel kennis verzameld over de stad. Deze kennis is nodig om goede beslissingen te kunnen nemen. In een democratie worden beslissingen over de stad genomen door de mensen van de stad. De mensen van de stad wonen in de stadsdelen. In de stadsdelen is nog meer kennis aanwezig over de leefomgeving, over de verbindingen die van belang zijn, over wat mensen graag samendoen, over waar mensen graag samen zijn of juist alleen. In het stadsdeel komt de kennis van de stad en de bijzondere kennis van het stadsdeel samen.

De stad Amsterdam onderzoekt en verzamelt veel informatie en veel data. Met deze kennis worden grafieken en kaarten gemaakt om zo beter beleid te kunnen maken. Amsterdam heeft een open en integer databeleid. De kaarten, grafieken en zelfs de oorspronkelijke datasets staan op internet op de website van de gemeente Amsterdam. In de stadsdelen vinden verschillende experimenten plaats om ook de kennis van de stadsdelen beter zichtbaar te maken voor anderen. Het gaat over het huis, de straat en het plein waar we elke dag zijn. De lokale kennis in onze eigen woonomgeving maakt verschil. Deze kennis is tastbaar, die kan je beïnvloeden, die kan je maken en die kan je checken.

Je kan je eigen huis aanraken op de maquette en tegelijk in de digitale laag zien wat er allemaal aan kennis over je buurt te vinden is. Je kan verhalen vinden en verhalen toevoegen. Je kan jezelf op de kaart zetten, zien wie er allemaal naast je staat en met wie je je kan verbinden. Met ons allen op de kaart, met wat we doen en met wat we voelen en met wat we weten, zo ontstaat kennis voor democratie. 

Sorteren op:

Openbaar

 • Openbaar

  2019: Kaart voor Democratie

  Over het zichtbaar maken van hoe het recht van spreken ontstaat in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Traces of people

  Lees meer over